PSD - Project Support Diensten
Het specialisme van Oomen Consulting
WelkomDienstenContact & InformatieIndex

Quick Scan
Door middel van een Quick Scan kunt u snel inzicht verkrijgen in de kwaliteit en mogelijke verbeterpunten ten aanzien van de inrichting van de Project Support functie. Hierbij krijgt u ook direct  een overzicht van Quick Wins waarmee u in staat bent om op korte termijn al verbeteringen te realiseren. 

Op basis van interviews en het reviewen van documentatie vormen wij een beeld van de huidige invulling van de Project Support functie vanuit diverse invalshoeken:
  • Organisatie en sturing
  • Processen
  • IT en overige middelen
  • Mens & Cultuur
  • Performance
Hierbij kijken we tevens naar uw strategische doelstellingen en zullen wij deze vergelijken met de inrichting van het Projectmanagement en Project Support.Quick Scan
Implementatie Project Support Office
Tijdelijke Project Support Professionals
Begeleiding & Coaching
Overige diensten

Welkom
|
Diensten
|
Contact & Informatie
|
Index