PSD - Project Support Diensten
Het specialisme van Oomen Consulting
WelkomDienstenContact & InformatieIndex

Overige diensten
Projectaudits
Wij kunnen u ondersteunen in het bijsturen van lopende projecten, het inzichtelijk maken van de projectrisico’s en de inrichting van uw projectorganisatie en die van Project Support. Via het bijwonen van projectmeetings, het houden van interviews en het reviewen van projectdocumentatie, zijn wij in staat om verbeterpunten aan te geven en de daarbij noodzakelijke acties.

Workshops

Bij het (her)inrichten van uw Project Support omgeving of het verkrijgen van inzicht in specifieke aandachtsgebieden blijken workshops een goed instrument te zijn. Onderwerpen voor workshops zijn bijvoorbeeld:
  • Project start-up begeleiding
  • Business Case uitwerking
  • Planningsessie begeleiding
  • Risico inventarisatie sessie
Implementatie van PRINCE2
PRINCE2 heeft zich ontwikkeld tot de meest gebruikte projectmanagementmethodiek in Nederland. Deze methodiek is het meest succesvol als zij wordt afgestemd op het type project dat binnen uw organisatie wordt uitgevoerd. Wij beschikiken over de expertise en ervaring om PRINCE2 binnen uw organisatie effectief in te voeren. In nauwe samenwerking met uw organisatie worden de wensen en behoeften in kaart gebracht, uitgewerkt in een gedragen PRINCE2 implementatieplan. Bij de implementatie wordt zorggedragen voor een stevige verankering van de methodiek in uw organisatie.

Selectie & Implementatie van Projectmanagement Tools
Wilt u optimaal inzicht in en beheersing over individuele projecten, een volledig programma of zelfs het portfolio van programma's binnen uw organisatie. Bent u op zoek naar software die het professioneel managen van projecten en programma's eenvoudiger maakt. Wij kunnen u begeleiden bij het traject van pakketselectie en de eventuele implementatie binnen uw organisatie.

Werving & Selectie van Project Support medewerkers
Beschikt u niet over de juist gekwalificeerde medewerkers, dan kunnen wij u ondersteunen met de Werving & Selectie van de persoon die precies bij uw organisatie past. Daarnaast kan de nieuwe medewerker direct in een trainings-
en coachingstraject worden opgenomen, die op maat wordt gemaakt voor uw organisatie.
Quick Scan
Implementatie Project Support Office
Tijdelijke Project Support Professionals
Begeleiding & Coaching
Overige diensten

Welkom
|
Diensten
|
Contact & Informatie
|
Index